2013 GRAPHICS

Better Business Books

Ett samarbete med grundaren av Better Business AB – ett av ledande företag i Sverige inom Mystery Shopping och branschorganisation MSPA Europe resulterades med flertal genomförda grafiska uppdrag för marknadsföring av själva företaget och andra divisioner.

Det mest omfattande och intressant arbetet pågått under sommaren 2013 kring översättning och publicering av ”Boken om Mystery Shopping för Medarbetare” på 13 olika språk, som Veronica Boxberg Karlsson har skrivit tillsammans med Lina Schölin – sin dotter och ledande medarbetare i företaget.

I uppdraget ingick framtagning av layout för bokens omslag och innehåll på varje språk inklusive text och illustrativt material, kontakt med översättare och företagets partners på alla berörda marknader, kontakt med tryckeriet utomlands och förberedning av digital version till tryck.

Kontakta mig för mer info!