“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

Välkomna till OVDESIGN med inledande ord av Steve Jobs! De formulerar min attityd till yrket som blivit livsverk och största passion att skapa miljö, att ge form till idén, att hjälpa människor med min kunskap och erfarenhet.